Picket Weld

  • Picket Weld

    Picket Weld

    PICKET WELD ជា​របង​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ដែល​ភ្ជាប់​ដោយ​ចង្អុល​ចង្អុល។មាន 2 ធ្នឹម 3 ធ្នឹម និង 4 ធ្នឹមសម្រាប់ជម្រើស។ឧបករណ៍រើសដែកមានសុវត្ថភាពមធ្យម ហើយភាគច្រើនត្រូវបានលក់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិក ម៉ិកស៊ិក រុស្សី។ល។ ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសួនច្បារ ផ្ទះវីឡា សាលារៀន សាលាមត្តេយ្យ និងរដ្ឋាភិបាល។Picket weld មានជម្រើសពីរ៖ ប្រភេទផ្សារ និងប្រភេទដំឡើង។សមត្ថភាពផ្ទុកប្រភេទផ្សារគឺតូច។សមត្ថភាពផ្ទុកប្រភេទសន្និបាតមានទំហំធំ។